شبکه ویدئوکنفرانس ایران | تجربه بی نظیر ارتباطات تصویری آنلاین
انتخاب تعرفه
گام اول: طرح انتخابی خود را تأیید نمایید
شما تعرفه سرویس اتاق جلسات ساعتی به همراه صندلی را انتخاب نموده اید.
50 آبونمان سالیانه
هزار تومان
1 اتاق جلسات مجازی
به همراه صندلی
خلاصه سفارش

تعرفه انتخاب شده
ريال
آبونمان سالیانه
سرویس اتاق جلسات ساعتی بهمراه صندلی

تعرفه بسته ساعتی
0 ريال
بسته 0 ساعته
جمع کل
0 ريال
گام دوم: بسته ساعتی مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.
30
ساعت
1،800،000 ريال
50
ساعت
2،940،000 ريال
100
ساعت
5،100،000 ريال
200
ساعت
9،000،000 ريال

نکات قابل توجه

  • حداقل بسته ساعتی قابل خرید، بسته 30 ساعته می باشد.
  • مدت اعتبار بسته های ساعتی خریداری شده برای مصرف 3 ماه می باشد.
  • میزان استفاده افراد حاضر در جلسه به صورت مجزاء محاسبه گشته و از کل بسته کسر می گردد.

Join Shooka...

shooka instagramshooka linkedinshooka googleplusshooka facebookshooka twitterوبلاگ شوکا

Unit 3, 2nd floor, No. 45, Zamani Alley, Ashrafi Isfahani Blv., Tehran, Iran
Phone : +98 21 44 48 12 18
email shooka